Medici na ulici

Medici na ulici (MNU) je spolek studentů lékařských fakult, který cílí své aktivity na podporu osob bez domova.


Studenti, často ve spolupráci se sociálními pracovníky z dalších nízkoprahových organizací, zajišťují kontinuální chod nízkoprahových ošetřoven či sami vyráží pravidelně do terénu. Poskytovaná péče je zaměřena na základní ošetření akutních či chronických ran, konzultace zdravotního stavu nebo snahu o organizaci potřebné péče.


Práce MNU zakládá především na nesoudícím přijetí a empatii. Snaha je kladena na přinášení naděje, důstojnosti, pocitu rovnosti a mnohdy teprve až ve druhé řadě na ošetření.Medici na ulici fungují od roku 2020 jako zapsaný spolek. Financování projektu je zajišťováno především z darů dobrovolných dárců či charitativních sbírek.

Medici na ulici

HISTORIE

Projekt datuje svůj vznik do roku 2015, kdy navázal na původní iniciativu s názvem Medici pomáhají, kterou založila MUDr. Andrea Pekárková, tehdejší studentka 3. LF UK.

Co začalo jako iniciativa třech studentů a jedné ošetřovny se postupně rozrostlo až do dnešního stavu oficiálně zapsaného spolku s širokým vedením zajišťujícím nepřerušovaný chod přinejmenším pěti ošetřoven a samostatně fungující pobočkou v Brně.

Iniciativa navazuje na celosvětové hnutí Street Medicine, které vzniklo v průběhu devadesátých let 20. století v USA v čele s internistou Dr. Jimem Withersem. Právě heslo tohoto hnutí:


„Dokud budou lidé spát na ulicích, pod mosty, podél řek, budeme jim poskytovat zdravotní péči přizpůsobenou jejich realitě.“,je každodenním impulzem všem členům.

Medici na ulici

BUDOUCNOST

Přestože zažívá projekt v posledních letech rapidní růst, základ zůstává stejný.

V prvé řadě se iniciativa snaží svou činností znovuobnovit důvěrů osob bez domova ve zdravotníky a zprostředkovat jim často nedostupnou základní péči. V rámci mnohdy komplikovaných interakcí s osobami bez domova dostávají studenti lékařských fakult možnost zdokonalovat své komunikační schopnosti, získávat ošetřovatelské dovednosti od starších a zkušenějších a vstupovat do nejistého prostředí – „na ulici“, do nocleháren nebo na ošetřovny. Svou činností se snažíme bořit nejen předsudky, ale i bariéry mezi lidmi.

Do budoucna je cílem zachovat projekt jako nestranný, finančně nezávislý subjekt v rukou studentů se snahou neustále zdokonalovat a zefektivňovat poskytovanou péči.