Kde ošetřujeme

Pondělí
15:30 - 17:30
Domov sv. Františka
Středa (1x za 2 týdny)
10:30 - 13:00
Pohyb v centru Plzně
Neděle
14:00 - 16:00
před Západočeským muzeem