Medici na ulici
Medici na ulici

„Studentský spolek sdružující budoucí zdravotníky se zájmem o problematiku bezdomovectví a poskytování zdravotní péče lidem v nouzi.”

O nás

Medici na ulici (MNU) je spolek studentů všech osmi českých lékařských fakult, který cílí své aktivity na podporu osob bez domova.

Studenti, často ve spolupráci se sociálními pracovníky z dalších nízkoprahových organizací, zajišťují kontinuální chod nízkoprahových ošetřoven či sami vyráží pravidelně do terénu. Poskytovaná péče je zaměřena na základní ošetření akutních či chronických ran, konzultace zdravotního stavu nebo snahu o organizaci potřebné péče. Práce MNU zakládá především na nesoudícím přijetí a empatii. Snaha je kladena na přinášení naděje, důstojnosti, pocitu rovnosti a mnohdy teprve až ve druhé řadě na ošetření.

Medici na ulici fungují od roku 2020 jako zapsaný spolek. Financování projektu je zajišťováno především z darů dobrovolných dárců či charitativních sbírek.

Medici na ulici - Facebook

Napište nám

Známka - dekor

Medici na ulici