Medici na ulici
Ostravská pobočka začala fungovat jen nedávno. Se začátky nám pomohla brněnská pobočka, která nás provedla naším prvním ošetřováním.

Za krátký čas se nám podařilo rozběhnout spolupráci s Armádou spásy či samotným městem Ostrava. Momentálně navštěvujeme terén jednou za dva týdny, a v budoucnosti bychom rádi uskutečňovali terény jednou týdně. Naše největší vize v nejbližších měsících je společné vybudování pojízdní ošetřovny na zimu společně s Armádou spásy.